Arkiv och släktforskning

I Trelleborg finns ett kommunarkiv som rymmer en rik skatt för den som är intresserad av Trelleborgs historia. Den äldre delen av kommunarkivet omfattar handlingar från och med 1863.

Med hjälp av datorerna på biblioteken i Trelleborg kan du söka efter mycket information om din släkt och dina förfäder.

I Trelleborg finns ett kommunarkiv som rymmer en rik skatt för den som är intresserad av Trelleborgs historia.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Kultur- och fritidsförvaltningen