Tips till evenemangskalendern

I evenemangskalendern publicerar vi de evenemang som är öppna för allmänheten och arrangeras av en icke-kommersiell aktör.

Vad publicerar vi i evenemangskalendern?

Evenemanget ska uppfylla följande krav:

 • Evenemanget ska vara öppet för allmänheten.
 • Evenemanget ska ske inom kommunens gränser eller utgå från kommunen.
 • Evenemanget ska ej vara av politisk karaktär.

Huvudarrangören ska vara:

 • icke kommersiell
 • en förening, såväl idrotts- som kulturföreningar
 • en organisation som till exempel Svenska kyrkan eller studieförbund
 • en offentlig aktör som till exempel Region Skåne eller andra myndigheter
 • en kommunal verksamhet
 • ett kommunalt bolag

Har du tips på ett evenemang du vill ha med i evenemangskalendern?

Skicka ett e-postmeddelande till info@trelleborg.se med följande uppgifter:

 • Information om evenemanget
 • Startdatum och tid
 • Slutdatum och tid
 • Plats
 • Entréavgift om det är aktuellt samt eventuell länk till försäljningsställe
 • Arrangör med kontaktuppgifter
 • Eventuell bild.  Bilden behöver vara i liggande format och 2048 pixlar i bredd. Observera att fotografen måste ge tillstånd för denna användning av bilden och alla identifierbara människor på bilden måste ge sitt samtycke till att bilden läggs in i vår kalender.

Vi förbehåller oss även rätten att ta bort reklam och inlägg som bryter som lagstiftning och praxis.
Respektive arrangör ansvarar för att informationen om evenemanget är korrekt. Vid inställt evenemang eller förändringar i evenemanget kontakta oss via e-post. Trelleborgs kommun tar inte ansvar för felaktiga uppgifter eller inställda evenemang.

Evenemangen finns i en öppen databas, vilket innebär att vem som helst kan hämta information om ditt evenemang och det kan även komma att visas på andra webbplatser.

Kommunledningsförvaltningen