Lilla Beddinge kyrka

Lilla Beddinge kyrka är stor med en mångvinklad och utsirad exteriör. Kyrkan uppfördes efter ritningar av arkitekten Helgo Zetterwall på senare delen av 1800-talet. Den invigdes 1880 och är byggd i det som kallas moderniserad romansk stil.

Den gamla kyrkan, från 1100- eller 1200-talet, var för liten – endast 24 meter lång och 6 meter bred – så därför revs den och ersattes av den nya kyrkan. Man passade också på att byta plats till en mer central belägenhet i byn.

Från den gamla kyrkan finns en vacker skulpturgrupp bevarad föreställande den sörjande Maria med den döde sonen i sina armar. Den finns på Historiska museet i Stockholm.

Dopfunten är från 1100-talet.

Lilla Beddinge kyrka

Lilla Beddinge kyrka

Fotograf: Susanne Nilsson

Kommunledningsförvaltningen