Fru Alstad kyrka

Kyrkan är den högst belägna i häradet – 62,3 meter över havet. På långt håll avtecknar den sig med en märklig, bred silhuett, som en sorts vingar. Det stora gotiska templet byggdes under 1500-talet utifrån den gamla 1100-tals kyrkan.

Skälet till detta var att kyrkan under senmedeltiden var en pilgrimskyrka. Kyrkans mittpelare är översållad med tecken och bomärken. Dessa s.k. pilgrimsmärken är både snidade och ristade.

På ängsmarken nedanför den västra kyrkogårdsmuren, rinner fortfarande den undergörande offerkällan. Det ovanliga namnet kommer av att kyrkan var helgad åt ”Vår Fru”, dvs. Jungfru Maria (Notre Dame).

Sjuka och bedrövad kom för att dricka ur källan och offra åt kyrkan. Tack vare dessa pilgrimer fick Fru Alstad en mer påkostad kyrka än vad som annars skulle ha varit fallet.

Kyrkans inventarier är rikhaltiga och fina. Dopfunten av sandsten är från 1100-talet, triumfkrucifixet och valvmålningarna från 1400-talet. Triumfkrucifixet sattes upp i samband med en renovering 1906-07. Altaruppsatsen är från 1689 och predikstolen från 1730-talet. I altartavlans målning av nattvardens instiftande finns dåvarande kyrkoherdens anlete inplacerat.

Fru Alstad kyrka

Fotograf: Susanne Nilsson

Kommunledningsförvaltningen