Fuglie kyrka

Fuglie kyrka ligger högt med en vidunderlig utsikt över slätten. På platsen där kyrkan ligger har det funnits en hednisk kultplats att döma av de många bronsåldershögarna i närheten.

Nuvarande kyrka i Fuglie byggdes i nygotisk stil av rött tegel år 1902 som ersättare för en riven medeltidskyrka. Man bevarade dock en romansk sandstensportal från den förra kyrkan. Kyrkan stod färdig 1904. Ingenjör A W Lundberg från Lund ritade kyrkan.

Utvändigt är kyrkan klädd med rött tegel från Minnesberg medan det inre är klätt i gult s.k. verbländtegel.

Kyrkan har additionsaltare med baldakin från 1595. De fyra bildfälten på tavlan rymmer bl.a. Emmaus- och Getsemanemotiv. Altarskrankets vågformade ribbor stammar från 1600-talets slut. Altaret kröns med Carl XI: s krönta vapen från 1688. Detta skulle påminna fuglieborna om att de numera var svenskar och inte längre danska undersåtar.

Kyrkans dopfunt av ek med åttasidig skål och bildfält med scener ur Jesu liv i hög relief är ett arbete från 1600-talets förra del liksom dopfatet av mässing med bebådelsen i bottenrelief. Nattvardskalken av silver bär årtalet 1603 och bägge klockorna är från 1500-talet.

Kommunledningsförvaltningen