Källstorps kyrka

Källstorps kyrka är bara drygt hundra år. Kyrkan är nygotisk och uppförd på 1850-talet efter ritningar av professorn C G Brunius. Denne man var självlärd arkitekt och han tog bestämt avstånd från all form av renässanskonst, vilket han kallade krimskrams och narraktiga sirater.

Kyrkan uppfördes på samma plats där den tidigare helgedomen stått.

Tornet med en spira, ritat av Helgo Zettervall, tillkom några decennier senare. Detta fick karaktäristiska vattenkastare i form av drakar.

I kyrkan har bland annat Esaias Tegnérs yngste son, Kristoffer Tegnér, varit kyrkoherde

Källstorps kyrka

Källstorps kyrka

Fotograf: Susanne Nilsson

Kommunledningsförvaltningen