Södra Åby kyrka

Genom sitt relativt höga läge syns kyrkan i Södra Åby på långt håll.

Södra Åby kyrka är uppförd 1870 i romansk stil på den plats där den gamla kyrkan låg. Kyrkan restaurerades 1965 och befinner sig i mycket gott skick.

Dopfunten är från medeltiden och både altaret och den reliefutsmyckade predikostolen är från 1600-talet. Här finns också ett triumfkrucifix från 1400-talet.

Södra Åby kyrka

Södra Åby kyrka

Fotograf: Susanne Nilsson

Kommunledningsförvaltningen