Dalköpinge kyrka

Dalköpinge kyrka är den sydligast belägna i Skytts härad och ligger 25,49 meter över havet.

Kyrkan restes på 1200-talet som en av de första tegelkyrkorna i området. Troligen byggdes kyrkan strax efter Trelleborgs stads kyrka 1275.

Redan på 1800-talet vill prästen riva kyrkan då befolkningen var så liten. Turligt nog skedde inte så utan vi kan ännu glädjas åt denna tidiga, putsade tegelkyrka med trappstegsgavlar. Rester av målningar från 1200-1400-tal finns i korvalven. Dessa togs fram i samband med en renovering 1937.

Dalköpinge kyrka

Fotograf: Susanne Nilsson

Kommunledningsförvaltningen