Lilla Isie kyrka

Kyrkan, som kallas Lilla Isie kyrka men är belägen i Västra Torp, invigdes 1858 och ersatte då en medeltidskyrka i Lilla Isie by från 1100-talet.

Genom placeringen i Västra Torp fick fiskarbefolkningen i Böste läge närmare till sin församlingskyrka.

En del material från den gamla kyrkan användes vid byggnationen. Den nya kyrkan kostade ca 13 000 Riksdaler Banco.

Kyrkan har restaurerats flera gånger, senast 1959.

Kyrkan har en förnäm altartavla, målad av konstprofessorn Mårten Eskil Winge (1883). Här kan även beskådas en nattvardskalk från 1600-talet.

Vid kyrkomurens östra del finns en märklig sten som lär kunna spå väder; om det ska bli regn blir stenen våt! Detta varsel sägs aldrig ha slagit fel.

Lilla Isie kyrka

Lilla Isie kyrka

Fotograf: Susanne Nilsson

Kommunledningsförvaltningen