Maglarps gamla kyrka

Maglarps gamla kyrka hör till en av Nordens äldsta stenkyrkor från 1100-talets senare del då teglet introducerades som byggnadsmaterial i Norden.

Den är uppförd av tegel, lagt i munkförband och består av långhus, lägre och smalare kor samt halvrund absid jämte brett torn i väster. Till skillnad från de tegelkyrkor som byggdes i nordöstra Skånes med rak korvägg i öster har den utrustats med halvrund absid, vilket troligen beror på influenser från den efter branden 1192 nybyggda Allhelgonaklosterkyrkan i Lund.

Kyrkan har renoverats i olika omgångar. Det breda tornet har gavlar i dansk-holländsk renässansstil från omkring år 1600 och 1820 tillkom en nordlig tillbyggnad av långhuset.

Rester av en äldre kyrka i trä hittades i samband med en renovering 1970. Predikstolen från 1568 är en av Skånes äldsta daterade av renässanskaraktär. Baldakinen över predikstolen tillkom ett helt sekel senare 1668. Klockarstolen är från 1500-talets slut och en inskuren text berättar om att klockaren Mathias Jan Aalebur utnämndes till diakon den 2 april 1657.

En romansk sandstensdopfunt från 1200-talet finns alltjämt bevarat. Skålen är kvadratisk med rundstavar i hörnen. I funten förvaras ett 1500-tals dopfat av mässing med S: t Göran och draken i bottenrelief.

Ett triumfkrucifix av ek, utfört i slutet av 1400-talet, är också bevarat och är i ålder närmast efter dopfunten kyrkans äldsta inventarier. Triumfkrucifixet är utfört av den så kallade Törringemästaren. Nattvardskalken som används i Maglarps församling härstammar från 1603.

Målningarna i kyrkan härstammar från 1400-talet. Altaruppsatsen är från 1759 och skapad i utpräglad barockstil. Snidaren Johan Ullberg från Finja är upphovsman bakom Tron, Hoppet och Kärleken som pryder uppsatsen. Framför altaret vilar den siste kyrkoherden i Maglarp – Kämpinge pastorat – Hans Nielsen.

Läktaren pryds av Kristus och Apostlarna.

I över 70 år var den gamla kyrkan klassad som ödekyrka innan den återinvigdes 1971 efter att ha renoverats. Den gamla orgeln från 1842 – den enda kvarvarande i sitt slag – återinvigdes tre år senare sedan den restaurerats av orgelbyggaren Nils Olof Bergh från Nye i Småland. Orgeln byggdes en gång av den kände orgelbyggaren Lund i Lund. I samband med invigningen skänkte den kyrkliga syföreningen klockan i tornet. Den gamla klockan hamnade i Maglarps nya kyrka.

Maglarps gamla kyrka

Maglarps gamla kyrka

Fotograf: Susanne Nilsson

Kommunledningsförvaltningen