Trelleborgs St Nicolai kyrka

Kyrkan mitt i byn brukar det ju heta, och när Trelleborgs kyrka byggdes låg den också mitt i den gamla bykärnan, granne med torget i söder.

Riktigt hur gammal kyrkan är vet man inte, men troligen är den till sina äldsta delar uppförd innan Petrikyrkan i Ystad byggdes på 1260-talet.

Den gamla kyrkobyggnaden var helgad åt Sankt Nicolaus, sjöfararnas helgon. Den ersattes 1883 av nuvarande kyrkobyggnad. Helgo Zettervall hade gjort ritningarna. Det enda som finns kvar av det gamla är tornet som byggdes 1617. Resten är typiskt Zettervallikt med en blandning av nyromansk och nygotisk stil.

Den enskeppiga byggnaden med sitt smala långhus och breda korsarmar har vackra proportioner.

Altaruppsatsen från 1600-talets mitt är rikt utsirad med nattvardens instiftande som centralmotiv. Nattvardstavlan omges av två vaktande figurer; på högra sidan Johannes Döparen och på vänstra sidan Moses. Den anses tala sitt eget tysta språk om borgerskapets kamp mot den danska kungamaktens beslut att dra in Trelleborgs stadsrättigheter 1619.

I koret finns 24 munkstolar från 1400-talet som används än idag. De tre kyrkklockorna är från 1500-talet.

Dopfunten är i sten och har brukats i åtminstone sex århundraden. I kyrkan finns också flera andra intressanta inventarier så som Ehrenbuschska begravningsvapnet från 1680, Holtska epitafiet och predikstolens evangelistfigurer. Ehrenbusch vilar i ett eget gravkor tillsammans med sin maka och bror samt Trelleborgsprästen Bruzelius och hans familj. Joakim Ehrenbusch från Rydsgård är Trelleborgs eget ”julspöke”.

Trelleborgs St Nicolai kyrka

Trelleborgs St Nicolai kyrka

Fotograf: Susanne Nilsson

Kommunledningsförvaltningen