Hemmesdynge kyrka

Kyrkan härstammar från 1100-talet och har ett säreget kor och två valv. Kyrkan är tillbyggd under 1800-talets mitt. Vissa murdelar finns kvar av den ursprungliga medeltida kyrkan. Portalerna på långskeppets norra och södra sidor är troligen de ursprungliga. En tidigare ingång i långskeppets norra del är numera igenmurad.

Kyrkan blev som så många andra tillbyggd i såväl västlig som östlig riktning under 1800-talet då befolkningen ökade i antal på Söderslätt. I kyrkan, som troligen en gång varit helgad åt Jungfru Maria, finns bl.a. en gammal dopfunt.

Kyrkan är rikt dekorerat.

På kyrkogården finns en gravsten som berättar om en av traktens märkligaste händelser. Stenen finns intill kyrkogårdsmurens sydöstra hörn. Den nötta inskriptionen lyder så här:

Truls Olssons …..
k hustru Mätta Larsd
som döde d.7 set.1781 lefde 38 år
Den mor som här sin hwila har
Var hafwande med en son då oförlöst
Hon dödde
7 dagar efteråt hon honom framfödde
till dubbel sorg för man och far
då af händelsen så många blivit rörda
här äfven löser du försynens styrsel
vörda

Enligt församlingens dödsbok dog kvinnan av huvudvärk den 6 september 1781, inte den sjunde som anges på gravstenen. Hon begravdes en vecka senare. Att hon födde barn efter son död torde stämma väl överens med sanningen, frågan är bara när detta skedde. Enligt dödsboken födde hon ett fullburet med dödt gåsse Barn.

Hemmesdynge kyrka

Hemmesdynge kyrka

Fotograf: Susanne Nilsson

Kommunledningsförvaltningen