Östra Torps kyrka

Sveriges sydligaste kyrka som 1911 ersatte den nedbrunna 1800-talskyrkan efter att den brunnit ner 1909 – branden tog fart under pågående gudstjänst. Arkitekt var Theodor Wåhlin. Kostnaderna uppgick till 20 000 kronor.

Om byn är en av de minsta så är kyrkan en av de nyaste.

Vid en ombyggnad av den nya kyrkan påträffade man under golvet i koret ett processionskors i koppar från den katolska tiden. Även predikstolen är bevarad från medeltidskyrkan.

Östra Torps kyrka

Östra Torp kyrka

Fotograf: Susanne Nilsson

Kommunledningsförvaltningen