Programserie om natur- och kulturmiljöer i Trelleborg

I en serie med totalt 20 filmer får du tips om natur- och kulturmiljöer i Trelleborgs kommun. Du får följa med till några av de miljöer som finns i Trelleborg och stifta närmare bekantskap med dess historia eller de djur och växter som finns där.

Inspiration och kunskap

– Det finns så många spännande natur- och kulturmiljöer i kommunen där varje område har sitt unika värde. Filmerna är tänkta att ge både inspiration och kunskap om platserna vi besöker men även skapa natur- och kulturupplevelser för dig som av olika anledningar inte har möjlighet att ta dig ut i naturen, säger kommunens hållbarhetsstrateg Mirja Ullvig.

Programserien har tagits fram som en del av kommunens arbete inom landsbygdsstrategin med bidrag från Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Tipsa om intressanta natur- och kulturmiljöer

Du som kommuninvånare får gärna lämna tips på natur- eller kulturmiljöer som du tycker är extra intressanta. Tips kan skickas via e-post till naturochkultur@trelleborg.se.

Kommunledningsförvaltningen