Söderslätt hör till de tidigast bebodda områdena i Sverige efter istiden och det finns mängder av intressanta kulturområden att besöka. Skateholmsboplatsen med sin 7000-åriga historia, Trelleborgen som gav Trelleborg sitt namn eller varför inte de vitkalkade kalkugnarna i Smyge som liknar små hattstugor.

Äspö kyrka från 1100-talet, en av Trelleborgs kulturmiljöer.

I en kartberättelse om kommunens natur- och kulturhistoriska områden har vi valt att presentera några av alla de platser i kommunen som bär på en intressant historia eller en fin naturupplevelse.

På webbkartan är det enkelt att via flikarna förflyttas från plats till plats och med hjälp av kartan få en överblick om var dessa områden och kulturskatter är belägna.

Webbkartan togs fram som en del av kommunens naturplan, antagen av Kommunfullmäktige 2020-10-19.

Välkommen att navigera dig fram på webbkartan för att upptäcka historiska platser eller få kunskap om varför dagens bebyggelse och landskap ser ut som det gör.

Kultur- och fritidsförvaltningen