Skateholmsboplatsen

Skateholmsboplatsen är 7000 år gammal och tillhör Skånes allra äldsta kända boplatser. Jordbruk förekom inte, det var istället fiske och jakt på säl och tumlare som tillsammans med insamling av växter var den viktigaste näringskällan.

Skateholm bör ha lämpat sig ypperligt för denna typ av jakt på föda. Här fanns en lagun med öar dit urskogens vilda djur inte kunde ta sig, och ut mot havet gav sandrevlar ett gott skydd. Här, och i omgivande åar, fanns fisk av alla slag och inåt land mötte urskogen med jaktbyten som kronhjort och vildsvin.

Platsen har varit bebodd under mer än 1000 år och arkeologerna har funnit ett 100-tal välbevarade gravar med olika typer av gravgåvor. En spännande utställning på Trelleborgs Museum berättar om livet i Skateholm och här kan man också se flera av gravarna. I Skateholm finns en uppbyggd plattform med utsikt över boplatsområdet och våtmarken vid Tullstorpsån.

Kultur- och fritidsförvaltningen