32 vackra kyrkor, de flesta medeltida

Kyrktätheten är unik på Söderslätt, nästan var man än står, kan man se åtminstone en handfull kyrktorn. Flertalet är från tidig medeltid och arkitektoniska pärlor. Det visar på en väldig befolkningstäthet redan under medeltid, men också på en särdeles god åkerjord – det behövdes inte stora arealer för att kunna föda en hel socken.

Kyrkorna började uppföras i samband med en omfattande bybildning under 900- och 1000-talen. Harald Blåtand berömmer sig ju också med att han var den som gjorde danerna kristna. Till en början byggdes de i trä, men under 1100-talet blev det allt vanligare med kyrkor byggda i sten. De flesta av våra gamla kyrkor är stenkyrkor, men mot slutet av 1100-talet började man också använda sig av tegel till kyrkbyggena. Gislövs och Maglarps gamla kyrkor hör båda till landets allra äldsta tegelkyrkor och särskilt Gislövs kyrka har en mycket spännande arkitektur och historia, bland annat kan man se intressanta samband med Nidarosdomen i Trondheim. Kalkmålningarna inne i kyrkan är också helt unika.

Även i V Vemmerlöv och Äspö finns mycket sevärda målningar. Oftast är de djupt sedelärande, en sorts serietidning som varnar kyrkobesökarna för att avvika från den rätta vägen. Här en målning från Äspö kyrka från tiden kring år 1500 utförd av ”Everlövsmästaren”. Äspö kyrka är från slutet av 1100-talet men torn och kor är byggda under senare delen av 1800-talet.

Kultur- och fritidsförvaltningen