Gyllhögarna

Söderslätts alla bronsåldershögar syns överallt, en och en, eller flera tillsammans. De är 3000-åriga monument från en period när handeln med brons och bärnsten här i Norden skapade både sjödugliga skepp, goda sjömän och en verklig överklass.

Gravhögarna anlades ofta på höjdryggar så att de blev väl synliga i landskapet. De är byggda av jord och torv och det är ett omfattande arbete som lagts ned på att bygga dem. De innehåller i regel flera gravar, de äldre kistbegravningarna finns i botten, och de yngre urnbegravningarna med brända ben, i den övre delen.

Gyllhögarna är extra pampiga, både genom sin storlek och genom att fyra av de fem gravarna ligger i en rät linje. I anslutning till dessa högar ligger det också gravfält från slutet av stenåldern och en boplats från slutet av bronsåldern.

Kultur- och fritidsförvaltningen