Kring torg och stadspark

Det som idag utgör Stadsparken och det intilliggande Stortorget var fram till 1800-talets slut ren åkermark. I takt med att staden växte österut uppstod behovet av ett nytt och centralt handelstorg, men även en stadspark var en nymodighet som den nya och framåtsiktande staden önskade sig.

Stadsparken kom till 1896 och torget stod klart några år senare. Det vackra vattentornet är ritat av Ivar Tengbom 1912. Sjöormen av Axel Ebbe som idag tronar mitt på Torget invigdes 1935, samma dag som Konsthallen tillägnad Axel Ebbe vid Stadsparkens östra kant.

Att torget fortfarande är en mycket central plats i staden markeras av att såväl Trelleborgs Museum som Bibliotek ligger placerade här.

Kultur- och fritidsförvaltningen