Trelleborgen

I slutet av 1980-talet återfann arkeologer de tydliga spåren av Trelleborgen, den borg som på 1200-talet gav staden Trelleborg sitt namn.

Den vikingatida borgen har bestått av en bred, hög och närmast cirkulär jordvall, 143 meter i diameter och förstärkt med en massiv träpalissad på utsidan. Borgen har anlagts som ett lås över en redan existerande väg (idag Bryggaregatan), som förband kusten med Uppåkra. Alla vägfarare måste således passera igenom borgen. Portöppningar fanns dock i alla fyra väderstrecken, den i väster anslöt till en lagun där mindre skepp har kunnat ankra upp. Borgen har troligen anlagts under 900-talets senare del, och spåren visar att den byggdes ut och förstärktes kring år 980, då Harald Blåtand regerade i Danmark.

Sammanlagt finns nu sju återfunna trelleborgar, fem i Danmark och två i Skåne, alla anlagda vid strategiskt viktiga platser. De båda skånska borgarna – Trelleborg och Borgeby – överensstämmer väl med varandra, de är inte lika exakt geometriska som de danska borgarna och de är troligen också lite äldre än de danska. Skåne blev under Harald Blåtands tid inlemmat i det danska riket och det var kanske extra bråttom att få till övervakning och kanske också att ta ut tullavgifter här. Redan kring år 1000 var dock trelleborgarnas epok slut. Nu uppstod i stället en ny typ av borgar och de placerades också på andra ställen än de gamla.

Trelleborgen har återuppförts till en fjärdedel, men det är ingen exakt rekonstruktion eftersom man bara vet hur spåren sett ut nere i marken, inte hur de gestaltats fem meter upp i luften. Borgen är dock rest på sin ursprungliga plats och måtten på vallar och portar är de riktiga. På området finns förutom borgen både museibyggnad och en vikingahall att besöka.

Kultur- och fritidsförvaltningen