Böste

Böste är vårt mest välbevarade fiskeläge. Kanske beroende på det faktum att här aldrig byggdes någon hamn och att läget därmed undgick det relativa välstånd och efterföljande utbyggnad som hamnarna oftast förde med sig.

Här finns ännu de långsmala tomterna ned mot stranden kvar, eftersom var och en skulle kunna dra upp sin båt på tomten. Längorna, som oftast är byggda av flinta, fick oförstörda leva kvar fram till våra dagar och är nu synnerligen eftertraktade.

Redan under 1700-talet fanns här en bebyggelse men under 1800-talet växte Böste till rejält. Jordbruket hade efter enskiftet kraftigt rationaliserats och det fanns ett överflöd av arbetskraft. Fisket erbjöd en slitsam inkomstkälla som ofta engagerade hela familjen. När männen kom in med fångsten tog kvinnorna vid med rensning och försäljning. En daglig runda fram och tillbaka med rullebör och fisk in till Malmö var inget märkligt.

Kultur- och fritidsförvaltningen