Jordberga slott

Jordberga ser ut som ett riktigt sagoslott. Gården har medeltida anor men brändes ned av svenskarna 1644. Den återuppbyggdes snabbt, men på 1840-talet revs och byggdes det nytt under ledning av medeltidsvurmaren CG Brunius. 

Ännu imponerar de av honom ritade Herrskaps- och kostallarna. Han försåg också den stora Stenlogen från 1600-talet med gavelrösten och lister i rött tegel. Även huvudbyggnaden fick den medeltidsromantiska och tunga stilen som Brunius värnade om. Redan 1906 var det återigen dags för en radikal ombyggnad och det blev den danske arkitekten Glaesel som gav slottet dess nuvarande ljusa och barockinspirerade utseende.

Slottet och flera andra byggnader i slottsmiljön är idag klassade som byggnadsminnen. Bland dessa finns Sjumannagården i norr som består av en nätt u-formad gård, byggd i korsvirke med stråtak. Den beboddes in på 1900-talet av sju olika statarfamiljer.

Kultur- och fritidsförvaltningen