Tullstorpsstenen

De skånska runstenarna är resta under vikingatiden och placerades ofta vid broar eller grunda vattendrag. Av de fyra runstenar som idag är kända i Trelleborg, står dock ingen på sin ursprungliga plats.

Tullstorpsstenen på Tullstorps kyrkogård, hör till Nordens allra förnämligaste runstenar och är rest under slutet av 900-talet. Texten lyder: ”Glepir och Åsa reste dessa kummel efter Ulf”. Men det mest intressanta är ändå de skickligt inhuggna bilderna av ett ståtligt gripdjur och ett sköldbehängt skepp. Skeppet är inte ett vikingaskepp, det har alldeles för hög bordgång (skrov) och de utskjutande rammarna (spetsar som användes vid strid) i för och akter är främmande för vikingaskeppen. Istället är det en dromon, ett bysantinskt krigsskepp!

Även gripdjuret kan stamma från östromerska riket. Det berättas om att kejsaren i Konstantinopel – som ju hade nordiska väringar som soldater och livvakter – vid sidan av sin tron hade mekaniska djur av metall som då och då utstötte ånga ur sitt gap. Var Ulf kanhända en av Harald Blåtands trogna män som i sin ungdom skaffat sig ära och berömmelse som väring i det romerska kejsardömet Bysans?

Kultur- och fritidsförvaltningen