Bodarps kyrka

Det mäktiga trappgaveltornet gör att Bodarps kyrka syns på långt håll. Tornet tillkom under senmedeltiden; det har tinnade gavelröster och högt sittande, svagt rundbågiga ljudöppningar samt stödpelare från väster och söder som möts i det sydvästra hörnet.

Bodarps kyrka anlades vid 1100-talets slut eller i början av 1200-talet men har förändrats och byggts om under årens lopp. Med sitt långhus, mindre kor och sin halvrunda absid är allt enligt romansk stil.

Kyrkans medeltida partier är resta av gråsten, murarna är spritputsade. På 1800-talet tillbyggdes korsarmar i norr och söder. I det inre finns spetsbågiga korsvalv från 1400-talet.

Den senaste restaureringen gjordes 1938. Då hade bl.a. de ursprungliga färgerna tagits fram på den rikt snidade altaruppsatsen från 1600-talet.

Under nattvardsmålningen i corpus som troligen tillkom på 1800-talet upptäcktes och skalades uppsatsens ursprungliga målning fram. Också den med motiv från nattvardens instiftande.

Dopfunten är från 1600-talet och predikostolen från 1860. Storklockan är gjuten i Lübeck 1594 och lillklockan tillkom 1788.

Bodarps kyrka

Fotograf: Susanne Nilsson

Kommunledningsförvaltningen