Maglarps nya kyrka

Den nya kyrkan, som var belägen på markerna västerut ner mot Skåre fiskeläge, är byggd 1907-1908 efter ritningar av arkitekt Boklund från Malmö.

En del av den gamla kyrkans inventarier överfördes till den nya kyrkan när denna stod klar. Bland dessa inventarier kan nämnas dopfatet av mässing från 1500-talet, dopfunten av sandsten från 1100-talet slut, storklockan från 1771, lillklockan från 1791 och en ljuskrona från 1898. Övriga inventarier köptes in nya.

På grund av det utsatta läget har väder och vind gjort kyrkan oanvändbar eftersom teglet har vittrat sönder och risken för ras är stor.

Kyrkan avlystes som helgedom den 20 maj 2006. I början av september 2007 påbörjades rivningsarbetena.

Maglarps nya kyrka

Maglarps nya kyrka

Fotograf: Susanne Nilsson

Kommunledningsförvaltningen