Grönby kyrka

Grönby kyrka har både torn och långhus från medeltiden. Tornet byggdes till 1741.

Istället för att som på många andra håll bygga nya kyrkor under folkökningens tid i mitten av 1800-talet, beslöt man i Grönby att på 1870-talet byggdes kyrkan ut med både korsarmar och kor.

Korvalven har vackra målningar från 1350-talet gjorda av Snårestadsmästaren.

Grönby kyrka

Fotograf: Susanne Nilsson

Kommunledningsförvaltningen