Tillgänglighetskommitté

Tillgänglighetskommittén är Trelleborgs kommuns rådsorgan gällande tillgänglighet. Kommittén är sammankallande i större kommunala eller offentliga frågor där stöttning av tillgänglighetskompetens behövs.

Tillgänglighetskommittén består av representanter från funktionshinderföreningar och pensionärsorganisationerna i Trelleborg. Alla föreningar är välkomna. Är du privatperson och vill vara med i kommittén går det bra att kontakta ansvarig tjänsteperson på kundtjanst@trelleborg.se.

Kommittén är sammankallande vid behov. Det betyder att när kommunen eller någon annan verksamhet behöver stöd/input/kunskap om tillgänglighet ur ett användarperspektiv så sammankallas kommittén och aktuellt ämne diskuteras.

Vill du sammankalla tillgänglighetskommittén och diskutera en fråga eller få ett dokument granskat går det bra att höra av sig. Kommittén behöver två-tre månaders framförhållning till förberedelser, planering och samordning innan ett yttrande kan ges.

Anslutna föreningar

Följande föreningar är anslutna till tillgänglighetskommittén:

Attention Trelleborg

För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Trelleborg

Neuroförbundet i Malmö, Vellinge, Trelleborg och Svedala

PRO Västre Jär

Reumatikerföreningen i Trelleborg

Riksförbundet för social och mental hälsa i Trelleborg

SPF Kontinentens Tröskel

Synskadades förening i Trelleborg

Södra Skånes Diabetesförening

Tillgänglighetskommittén

Telefonnummer
0410-73 30 00

Kommunledningsförvaltningen