Hörtillgänglighet och utlåning av mobil hörslinga

Hörslinga saknas ofta i mötes- och konferenslokaler. Detta medför problem för alla med nedsatt hörsel. Nedsatt hörsel är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna.

I Sverige har mellan 15-20 procent av befolkningen en hörselnedsättning. Omkring sju procent av befolkningen använder hörapparat. Nedsatt hörsel är särskilt vanligt bland äldre.

I Trelleborgs kommun finns en mobil hörslinga som kan användas både av den som har hörapparat och den som behöver ljudförstärkning genom hörlurar.

Anläggningen kan bokas till alla möten som arrangeras av Trelleborgs kommun.

Kontakta kundtjanst@trelleborg.se för att veta om hur du lånar hörslingan.

För den som besöker Rådhuset och kommunens kundtjänst, finns även där en mobil ljudförstärkare som kan användas mot hörapparat och med hörlurar vid samtal med medarbetare i kundtjänsten.

Kommunledningsförvaltningen