Alkohol- och drogförebyggande arbete (ANDT)

I det ANDT-förebyggande arbetet är framför allt barn, ungdomar och föräldrar viktiga målgrupper. Den lokala samverkansgruppen USSP har en viktig roll.

ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak. ANDT är en viktig folkhälsofråga och har även tydlig koppling till brottsförebyggande arbete.

Det finns en nationell ANDT-strategi som tar ut riktningen i det förebyggande arbetet. Det övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. Grunden för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är att skydda barn och unga mot eget och andras skadliga bruk.

Arbetet på lokal nivå

På lokal nivå ingår det ANDT-förebyggande arbete i samverkansöverenskommelse kommun och polis 2019-2022 samt i Trelleborgs kommuns hållbarhetspolicy.

Trelleborgs kommun har en samordnare för ANDT-förebyggande arbete samt barnkonventionen. Att genomföra kommunikationsinsatser, ha kunskap om förebyggande metoder, presentera lokal statistik, kartlägga och följa upp är några exempel på vad som ingår i samordnarens uppdrag.

I det lokala förebyggande arbetet är samverkan viktig för att nå goda resultat. I Trelleborg finns en samverkansgrupp som kallas USSP (Ungdomsenheten, Skola, Socialtjänst och Polis). Fokus är förbättrad samverkan och att tillsammans utveckla ett långsiktigt och hållbart förebyggande arbete riktat till barn och unga i åldern 0-20 år.

I USSP ingår arbetsmarknadsförvaltningen, bildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen (ungdomsenheten), säkerhetsenheten, Kunskapsskolan och Polisen. Trelleborgs kommuns samordnare för ANDT och barnkonventionen är samordnare för USSP.

Kultur- och fritidsförvaltningen