Strategi för social hållbarhet

Trelleborgs kommuns arbete för social hållbarhet tar utgångspunkt i inriktningsmålet att alla barn och unga ska stimuleras och utvecklas för att lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet. Det lägger grunden för ett socialt hållbart samhälle där alla får möjlighet att utveckla sitt bästa jag genom hela uppväxten.