Mångfald och jämställdhet

I Trelleborgs kommun ska alla kunna delta i samhällslivet på lika villkor och ingen ska behöva känna sig kränkt eller illa behandlad av någon anställd i kommunen. Därför arbetar vi aktivt för att främja likabehandling och motverka diskriminering.

I Trelleborgs kommun ges alla lika möjligheter och rättigheter i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor. Inga former av trakasserier eller kränkande behandling accepteras, oavsett orsaken till dess uppkomst. Vi arbetar med rådande attityder och värderingar för att medvetandegöra kommunens medarbetare om den egna rollens betydelse för möjligheten att främja eller hindra likabehandling.

Kommunens likabehandlingsplan revideras årligen för att säkerställa ett aktivt likabehandlingsarbete med lika rättigheter och möjligheter för alla anställda. Årligen analyseras kommunens löner i en egen önskvärd struktur för att aktivt bidra till mer jämställda löner i samhället.

Jämställdhet och likabehandling förutsätter förändringar av vårt sätt att se och tänka om världen, liksom vårt sätt att förhålla oss till de människor vi har runt omkring oss. De skilda erfarenheter människor har och använder för att lösa problem och arbetsuppgifter måste få komma till sin rätt och bidra till ökad arbetsglädje och kreativitet.

Ett jämställt Skåne

Trelleborgs kommun är anslutet till nätverket Ett jämställt Skåne.

Ett jämställt Skåne är till för alla organisationer som vill ha ett mer jämställt Skåne. Varje organisation som ansluter sig ställer sig bakom och bidrar till att förverkliga Skånes jämställdhetsstrategi. Nätverket samordnas av Länsstyrelsen i Skåne.

Mer information

Webbplatsen Ett jämställt Skåne