Tillgängliga medier

Myndigheten för tillgängliga medier tillhör Kulturdepartementet. Myndighetens uppdrag är att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån sina förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.

Tillgängliga medier är medier som är anpassade för personer med läsnedsättning eller bristande läsförmåga. Med tillgängliga medier menas tidningar, böcker, bilder och andra medier som finns i olika format och i olika grad av bearbetning. Syftet är att göra det möjligt för personer med läsnedsättning eller bristande läsförmåga att ta del av innehållet.

Mer information

Känner du någon som är i behov av tillgängliga medier?

Mer information finns på Myndigheten för tillgängliga mediers webbplats

Kommunledningsförvaltningen