Tillgänglighetsdatabas

Trelleborgs kommun är ansluten till tillgänglighetsdatabasen. Databasen erbjuder information till invånare och besökare om fysisk tillgänglighet i vardagen. Bristande tillgänglighet innebär diskriminering. Arbete med tillgänglighet leder till ökad hälsa, demokrati och delaktighet för invånarna.

Inventering av fysisk information behövs för att hålla tillgänglighetsdatabasen levande och aktuell. Offentliga och privata fastigheter och lokaler kan lägga in i databasen och efter publicering finns inventeringen i databasen.

För att kunna inventera behövs:

  • Kamera
  • iPad
  • Avståndsmätare
  • Färgmätare
  • Måttband
  • Gradmätare (digitalt vattenpass)

Vi välkomnar offentliga och privata aktörer att bidra med information till databasen, exempelvis butiksägare, hotell och andra företag inom turism och handel. Utrustning går att låna av Trelleborgs kommun.

Mer information

Kontakta kundtjänst för mer information.

Information om inventerade byggnader i Trelleborgs kommun

Kommunledningsförvaltningen