Aktuellt

Här kan du läsa om vattenrådets pågående projekt och ta del av kommande medlems- och informationsmöten.

Sydvästra Skånes vattenråd arbetar kontinuerligt med markägarkontakter och tar fram åtgärdsförslag i enlighet med samarbetsavtalet mellan kommunerna. Här följer ett axplock av  det vi arbetar med just nu.

Under sensommaren 2020 anlade vattenrådet tre våtmarker på Bongska naturmarken i Skurups kommun.

2019 påbörjade vattenrådet ett projekt med uppsökande verksamhet i Dalköpingeån. Projektet finansieras av LOVA, Lokala vattenvårdsprojekt. Det kommer …

Vattenrådet startade 2017 ett projekt i Örsjö ängar mellan Skurup och Rydsgård med det övergripande syftet att få markägare i området intresserade av …

Sydvästra Skånes vattenråd ingår som ett av tjugo pilotområden i den nationella satsningen LEVA, Lokalt engagemang för vatten. Projektets fokus är att…

Samhällsbyggnadsförvaltningen