Aktuellt

Här kan du läsa om vattenrådets pågående projekt och ta del av kommande medlems- och informationsmöten.

Sydvästra Skånes vattenråd arbetar kontinuerligt med markägarkontakter och tar fram åtgärdsförslag i enlighet med samarbetsavtalet mellan kommunerna. Här följer ett axplock av  det vi arbetar med just nu.

Sydvästra Skånes Vattenråd har tillsammans med markägare anlagt en våtmark mitt i jordbrukslandskapet i Gessiebäckens avrinningsområde.En våtmark som …

Vattenrådet har i samarbete med Skånes hembygdsförbund genomfört vattenvårdsåtgärder på hembygdsförbundets gård Björkhagen i Gessie. Intill Gessiebäck…

Vi välkomnar Sofia-Maria De Guzman som ny åtgärdssamordnare i Sydvästra Skånes Vattenråd.Sedan 1 juni 2023 har Sydvästra Skånes vattenråd en ny åtgärd…

Under sensommaren 2020 anlade vattenrådet tre våtmarker på Bongska naturmarken i Skurups kommun.

Samhällsbyggnadsförvaltningen