Marint naturreservat

I havet utanför Skåre är miljön mycket rik, med värdefulla blåstångsskogar och ålgräsängar. För att skydda och bevara de viktiga miljöerna har Trelleborgs kommun inrättat ett marint naturreservat mellan Fredshög och Stavstensudde.

Ålgräsängar och blåstångsskogar fungerar som barnkammare för de uppväxande fiskarna och är därför mycket viktiga för livet i havet. Det är också vackra miljöer som är väl värda en snorkeltur. Området utmärks av en varierad botten, där sten, sandbottnar och kalkstensbotten ger varierad växtlighet. Området är rikt på liv; säl, sjöfågel, fisk, smådjur och varierad växtlighet.

Arbetet med att bilda ett naturreservat inleddes med att området undersöktes. Resultatet av undersökningarna finns i rapporten Marin inventering av kuststräckan från Fredshög till Stavstensudde.

Samhällsbyggnadsförvaltningen