Sydvästra Skånes Vattenråd

Sydvästra Skånes Vattenråd bildades hösten 2013 tillsammans med kommunerna Skurup och Vellinge. Vattenrådet är ett gränsöverskridande forum för samverkan och samarbete kring vattenfrågor. Tillsammans arbetar vi med 15 olika åar/bäckar och dess avrinningsområden.

Vattenrådet är en frivillig medlemsorganisation för kommuner, företag, markägare, myndigheter, organisationer och enskilda som har intresse i att vårda och använda sydvästra Skånes vattenmiljöer långsiktigt hållbart. Vattenrådet är en ideell förening med antagna stadgar och en styrelse som sammanträder cirka fyra till sex gånger om året. Stadgarna skickas ut vid förfrågan.

Vattenrådet anordnar medlemsmöten och informationsträffar. Sedan januari 2015 har vi även ett gemensamt vattenkontrollprogram för vattenundersökningar i Trelleborgs-, Skurups-, och Vellinge kommun.

Medlemskap i Sydvästra Skånes vattenråd är öppet för alla som vill verka för vattenrådets syften. Ansökan om medlemskap görs till vattenrådet.

Medlemsavgift

Privatperson, ideell förening 100 kronor/år. Övriga 300 kronor/år.

Styrelse

De ordinarie ledamöterna är Dieter Müller, Mikael Areskoug och Ken Karlsson från Trelleborgs kommun. Hans Cedergren och Martin von Gertten från Vellinge kommun och Håkan Hansson och Ingrid Ljungberg från Skurups kommun.

Sydvästra Skånes Vattenråd

Telefonnummer
0410-73 30 00

ammy.goransson@trelleborg.se

sofia.de-guzman@trelleborg.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen