Sydvästskånes grundvattenkommitté

Grundvattenkommittén är en frivillig sammanslutning mellan kommuner och företag samt andra med intresse för grundvattnet i Sydvästskåne.

Uppgiften är att administrera och genomföra undersökningar som rör grundvattnet i Sydvästskåne. Pågående projekt är bland annat registrering, sammanställning och bearbetning av uppgifter rörande vattenuttag, vattenstånd, temperatur och kloridhalter i utvalda brunnar samt kontroll av vattenbeskaffenheten och dess förändring genom jonanalys av brunnsvatten.

Sydvästskånes grundvattenkommitté

Samhällsbyggnadsförvaltningen