Spökgarn i havet - GhostGuard

Spökgarn är garn (fiskenät) som av olika skäl har förlorats eller lämnats kvar i haven. Spökgarnen utgör ett stort hot för fisk, fågel, marina däggdjur och dykare som antigen trasslar in sig i garnen eller kvävs om de får i sig fragment av garnen.

Garn är vanligtvis tillverkade av mycket svårnedbrytbar plast och de minsta delarna av dess nedbrytningsprodukter, mikroplasterna, misstänks vara farliga för alla delar i havets födokedja. Vidare tynger man ofta ner garnen med blytyngder som hos spökgarn leder till onödigt blyläckage till havsmiljön.

Projektet GhostGuard startades i Trelleborg men togs över av Havs- och Vattenmyndigheten 2018. Tanken med projektet är att genom detta webbverktyg erbjuda ett enkelt och effektivt sätt att hantera information om förlorade fiskeredskap som kan bilda spökgarn eller upphittade spökgarn och därmed underlätta arbeten med rensning, samt ge en konkret bild av problemets omfattning.

Rapportera upptäckt av spökgarn och förlorade fiskeredskap

Här finns möjlighet att rapportera in om du har förlorat fiskeredskap eller upptäckt spökgarn. Använd Chrome som webbläsare för bästa resultat.

Rapportera spökgarn

För att omvandla koordinater kan du använda denna länk:
Koordinattransformation

I översiktskarta för spökgarn syns alla inlämnade uppgifter om spökgarn.

Samhällsbyggnadsförvaltningen