Vattenrådets arbetsområde innefattar 15 åar och vattendrag i Vellinge, Trelleborgs och Skurups kommuner. Här kan du läsa mer om de olika åarna och vad som finns i deras avrinningsområde.

VattenAtlas

Fotograf: VattenAtlas

För kartmaterial hänvisar vi till VattenAtlas. VattenAtlas är en öppen karttjänst som innehåller vattenrelaterad information som berör arbetsområdet. Här finns bland annat historiska kartor och flygfoton och en detaljerad karta över modellerad ytavrinning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen