Landsbygdsmedel finansierar våtmarker vid Steglarp och Fuglie

Sydvästra Skånes Vattenråd har genomfört vattenvårdsåtgärder vid Steglarp och Fuglie. I norra delen av Albäcksåns avrinningsområde har två projekt genomförts med finansiering av landsbygdsprogrammet för att förbättra vattenkvaliteten i Albäcksån.