Gessiebäcken, våtmark och avfasning

Vattenrådet har i samarbete med Skånes hembygdsförbund genomfört vattenvårdsåtgärder på hembygdsförbundets gård Björkhagen i Gessie.

Intill Gessiebäcken har en våtmark anlagts samt bäckens kanter avfasats. Totalt har ett våtmarksområde på drygt tre hektar skapats. Våtmarken försörjs med vatten dels från Gessiebäcken, dels från ett angränsande dike. Syftet med åtgärderna är att rena Gessiebäcken och dräneringsvatten från näringsämnen, främja biologisk mångfald samt även dämpa högflöden i vattendraget.