Piano

De klaviaturinstrument du kan lära dig på Kulturskolan är piano och keyboard. Vill du spela något av detta så krävs det att du har ett instrument hemma.

Piano (från 6 år)

Piano är både ett melodi- och ackordinstrument och används i alla typer av musik. Du kan spela både solostycken och tillsammans med andra. På Kulturskolan lär du dig att spela efter noter och på gehör samt att läsa ackord och kompa andra musikanter.

Pianot är ett gammalt och populärt instrument som det har skrivits massor av bra musik för under flera hundra år.

Kultur- och fritidsförvaltningen