Anmälan till Kulturskolan

Kulturskolan vänder sig till barn och ungdomar från 4 års ålder och som är folkbokförda i Trelleborgs kommun. Undervisning finns i musikinstrument, sång, bild och form, film, animation, dans och teater.

Anmälan

Anmälan till Kulturskolan gör du via vår e-tjänst. Du kan anmäla dig och stå i kö till hur många ämnen du vill.

Anmäl dig till Kulturskolan (självbetjäningssidor)

Placering i kö

Tyvärr kan inte alla som anmäler sig få plats direkt, därför har vi en kö. Det datum då din anmälan kommer till Kulturskolan gäller som ködatum. Vi tar in elever till lediga platser i turordning.

Aktivering i kön

Om du står i kö måste du aktivera din köplats före varje vårtermins utgång för att ha kvar din plats i kön. Detta gör du genom att kontakta Kulturskolans expedition via telefon eller e-post.

Inflyttning från annan kommun

Om du flyttar till Trelleborgs kommun och har gått i kommunal musik-/kulturskola där du bodde tidigare har du förtur till undervisning. Intyg från den tidigare skolan ska skickas in tillsammans med anmälan.

Kultur- och fritidsförvaltningen