Anmälan till Kulturskolan

Kulturskolan vänder sig till barn och ungdomar från 4 års ålder och som är boende i Trelleborgs kommun. Undervisning finns i musikinstrument, sång, bild och form, film, animation, dans och teater.

Anmälan

Anmälan till Kulturskolan gör du via vår e-tjänst. Du kan anmäla dig och stå i kö till fyra ämnen.

Kurserna är sökbara tidigast ett år innan barnet nått åldersgränsen för respektive kurs.

Anmäl dig till Kulturskolan (självbetjäningssidor)

Placering i kö

Tyvärr kan inte alla som anmäler sig få plats direkt, därför har vi en kö. Det datum då din anmälan kommer till Kulturskolan gäller som ködatum. Vi tar in elever till lediga platser i turordning.

Aktivering i kön

Om du står i kö får du via e-post en förfrågan under våren om du vill stå kvar i kön. Du måste då logga in på Min sida och välja om du vill stå kvar i kön eller inte. Om du inte gör ett aktivt val innan den 15 maj förlorar du automatiskt din plats i kön.

Inflyttning från annan kommun

Om du flyttar till Trelleborgs kommun och har gått i kommunal musik-/kulturskola där du bodde tidigare har du förtur till undervisning. Intyg från den tidigare skolan ska skickas till Kulturskolan.

Kultur- och fritidsförvaltningen