Kulturskolans kursutbud är stort och du har möjlighet att välja mellan många olika instrument. Dessutom erbjuder vi undervisning i sång, teater, film och animation samt bild och form. Undervisningen sker i grupp, par eller individuellt. Vi har även undervisning för barn och ungdomar med särskilda behov.

Kultur- och fritidsförvaltningen