Dans

I dansen kan du med hjälp av din kropp hitta många olika uttrycksformer. På Kulturskolan har vi ett brett utbud som sträcker sig från klassisk balett till moderna dansstilar som jazz och streetdance. För de yngre barnen har vi småbarnsdans från fyra års ålder.

Barndans (4-6 år)

Vi arbetar med fantasi, glädje och kreativitet. Här får barnen utveckla musik- och rytmkänsla samt rörelse- och kroppsuppfattning.

KidMix (6-8 år)

En blandad kurs där du dansar och testar olika stilar, från grunderna i klassisk dans till moder dans samt egenskapande och kreativitet.

Streetdance (från 8 år)

Här lär du dig grundläggande streetdanssteg och stilar som till exempel hip hop, house och locking samt individuellt uttryck och freestyling. Vi har olika streetdansgrupper beroende på ålder.

Dans för killar (från 8 år)

En kurs där killar är välkomna att dansa, träna sin koordination, musikalitet och uttryck. Vi provar på olika stilar och dansar allt från street till det scenisk dans.

Skapande dans (9-11 år)

En kurs där vi utgår från elevens rörelseglädje och kreativitet för att skapa dans. Genom olika övningar, teman och metoder för improvisation och koreograferande får eleven enskilt och i grupp skapa egna dansrörelser. Varje elevs unika rörelsespråk och idéer lyfts fram och vi fokuserar på samarbetsförmåga och gruppgemenskap.

Jazzdans (från 9 år)

Grundtekniken är jazzdans, men här dansar vi allt från klassisk jazz, musikal och modern dans beroende på vilket tema vi arbetar med. Under kursen arbetar vi med jazzens grunder genom teknik, styrka, koordination och musikalitet. Vi har olika jazzgrupper beroende på ålder och nivå.

Klassisk balett (från 9 år)

Balett är grunden till all scenisk dans. Här ingår grundläggande stångövningar till klassisk musik, samt diagonal- och golvövningar. Med klassisk baletträning bygger du upp kroppsplacering, koordination, musikalitet och sceniskt språk. Olika kurser finns beroende på nivå och vi erbjuder även tåspets för de äldre eleverna med erfarenhet.

Contemporary (från 12 år)

Detta är en modern dans där du lär dig grundläggande teknik som floorwalk, musikalitet och skapande. Denna dans byggs på fridans och rörelseuttryck utan krav.

Kultur- och fritidsförvaltningen