Skrivarverkstad

Här får du möjlighet att utveckla din förmåga att förmedla känslor, stämningar och händelser med hjälp av ord, att skriva berättelser, scener, låttexter och det som du tycker är spännande.

Vi läser det som du skriver och under ledning av en skrivpedagog pratar vi i grupp om dina och de andra deltagarnas texter. Du kommer att få övningar kring hur du kan jobba med till exempel dialog, miljö, dramaturgi men också möjlighet att själv påverka vad du och vi ska arbete med.

Skrivarverkstaden kommer att vara i första hand på distans.

Elever från olika delar av Skåne kommer att delta och det kommer att ges möjligheter att möta andra skrivande ungdomar i regionen. Kanske blir det också samarbeten med andra ämnen på din kulturskola, genom till exempel iscensättningar, uppläsningar eller tonsättningar?

Kulturskolornas skrivarverkstad 2022 startar vecka 4.

Från årskurs 7

Kultur- och fritidsförvaltningen