Bild och form

Att berätta med bild och form hur vi ser och känner, är ett språk minst lika viktigt som det talade ordet.

Bild och form (från 7 år)

Det viktigaste inom ämnet bild och form är skaparlusten. Med hjälp av denna utvecklar du din fantasi och kreativitet. Du lär dig teckna, måla och att modellera i lera. Allt du skapar får du behålla och i slutet av läsåret arrangerar vi en utställning. Ingen förkunskap inom bild och form krävs.

Serieteckning (från 7 år)

Här utvecklar du dina bildberättarkunskaper i både teckning, måleri och kreativt skapande. Vi vrider och vänder på bildens betydelse och uttryck i kombination med ord, samt utmanar serien i sig som teknik och metod. Du får göra din egen serietidning, men ges även tid och möjlighet att skapa fritt i ett stort utbud av olika material. Undervisningen sker i blandade åldrar och anpassas efter dina egna behov och förutsättningar. Ingen förkunskap inom serieteckning krävs.

Kultur- och fritidsförvaltningen