Information och avgifter

Här finns information om instrumenthyra, avgifter och så vidare.

Avgifter 2023

  • 4-6 år 350 kronor/termin och ämne
  • 7-20 år 700 kronor/termin och ämne
  • Från 21 år 2000 kronor/termin (endast för de elever som går på skolan innan de fyllt 18 år.)
  • Kör 350 kronor/termin avgiftsfritt deltagande om man går på sångundervisning.
  • Ministråk och brasslek 350 kronor/termin
  • Gehör, musikteori och låtskrivarverkstad 350 kronor/termin (från 21 år 1000:-)
  • Instrumenthyra 300 kronor/termin

Instrumenthyra

Du kan hyra alla stråk- och blåsinstrument. Instrumenthyran är 300 kronor/termin och instrument.

Familjerabatt

Kulturskolan har en familjerabatt som innebär att du har en maxtaxa på 1800 kronor/termin oavsett antal barn och ämnen. Eventuell instrumenthyra tillkommer.

Kurser

Kulturskolan garanterar minst 28 lärarledda kurstillfällen, fördelat över två terminer.

Med kurstillfälle menas schemalagd lektion, extra repetitionstillfälle, konsert, föreställning, konsertbesök eller liknande tillfälle under överseende av en eller flera lärare.

Om inte Kulturskolan kan erbjuda minst 28 lärarledda kurstillfällen under ett sammanhållet läsår kommer kursdeltagarna i första hand att erbjudas att ta igen lektionen vid senare tillfälle om möjlighet finns till detta.

Ett ersättningstillfälle kan i det fallet komma att erbjudas på en annan veckodag, under en annan tid, eller i en annan form än det inställda ordinarie kurstillfället.

Kursavgiften kommer inte att reduceras eller återbetalas med anledning av inställd lektion.

Vi kompenserar inte med ytterligare undervisningstillfällen eller återbetalning vid inställda lektioner så länge antal erbjudna lektionstillfällen uppnås under läsåret.

Inställda lektioner

Lärarledda inställda lektioner meddelas vårdnadshavare med sms via StudyAlong. Det är därför viktigt att alla elever och vårdnadshavare har fyllt i aktuella kontaktuppgifter på ”Min sida” i StudyAlong.

Kulturskolan garanterar inte att en inställd lektion ersätts med en vikarie.

Frånvaroanmälan

Om du inte kan komma på din lektion så vill vi att du meddelar detta. Har du fått ett mobilnummer till din lärare kan du skicka ett SMS direkt till det numret. Det går även bra att anmäla frånvaro i StudyAlong.

Om eleven varit frånvarande från tre lektioner i följd utan att meddela frånvaro före lektionstillfället har Kulturskolan rätt att säga upp platsen utan att betala tillbaka avgiften.

Boka kurs

Bokning av kurs är bindande och gäller per termin. Vill du inte ha din plats se ”Avanmälan” nedan.

Återanmälan

De elever som redan går i Kulturskolan får via StudyAlong erbjudande om nästa termins kurs. Du bekräftar din plats genom att boka och betala den via StudyAlong. Detta sker i maj inför höstterminen, och i november inför vårterminen.

Avanmälan

Avanmälan görs i StudyAlong dagen innan terminens första undervisningstillfället, i annat fall debiteras full terminsavgift. Samma sak gäller instrumenthyra där instrumentet måste vara tillbakalämnat före terminens första undervisningstillfälle, annars debiteras full instrumenthyra.

OBS: En obetald faktura gäller inte som avbokning.

Uppehåll av kurs

Det är möjligt att under en termin ta uppehåll från Kulturskolan i Trelleborg. Under uppehållet debiteras inte räkningsmottagaren. Önskar eleven att fortsätta kursen efter uppehållet så erbjuds förtur i mån av plats.

För att göra ett uppehåll så behöver räkningsmottagaren avanmäla eleven på Kulturskolans webbplats samt meddela Kulturskolan att uppehåll önskas. För att återuppta kursen krävs att räkningsmottagaren kontaktar Kulturskolan för att meddela sin önskan om att nyttja dess förtur i mån av plats. Görs inte detta inom den termin som uppehållet avser så löper möjligheten till förtur i mån av plats ut.