Om Kulturskolan

Vår målsättning är att du som elev upptäcker vilka positiva upplevelser kultur kan ge oavsett vilken ålder eller nivå du befinner sig på.

Hur går undervisningen till?

Undervisningen är en gång i veckan och vi garanterar minst 28 lektionstillfällen under ett läsår. Vi har i stort samma läsårstider som grundskolan men det som kan skilja är studiedagar.

Kör, orkester och ensemble

Blir du uttagen till att medverka i kör, orkester eller ensemble så ingår det i avgiften. Det är en mycket viktig bit i undervisningen där vi verkligen vill ha med alla som blivit uttagna.

Frånvaroanmälan

Kan du inte kan komma på din lektion så vill vi att du meddelar detta. Har du fått ett mobilnummer till din lärare kan du skicka ett sms. Det går även att anmäla frånvaro på Kulturskolans webbplats under Min sida eller genom att ringa eller skicka e-post till vår expedition.

Inställda lektioner

Om din lärarledda lektion blir inställd meddelar vi vårdnadshavare med ett sms via Studyalong. Det är därför viktigt att du har fyllt i aktuella kontaktuppgifter på Min sida i Studyalong.

Kulturskolan garanterar inte att en inställd lektion ersätts med en vikarie.

Hur kan du som förälder hjälpa till?

Som förälder kan du vara till stor hjälp för att ge våra elever – ditt barn – bra förutsättningar i sitt utövande. Det kan du göra genom att bara ta dig tid att sitta med när ditt barn tränar på sina låtar, danssteg, repliker eller vad det nu kan vara. Detta är oerhört värdefullt och framför allt mindre barn behöver den hjälpen för att komma ihåg träningen hemma.

Har du möjlighet är det bra om du kan närvara vid någon av de första lektionerna, dels för att träffa läraren, dels för att få en inblick i hur vi arbetar.

Har ditt barn blivit uttaget till kör, orkester eller ensemble hoppas även här på ett gott föräldrastöd.

Föräldraförening

Det finns en föräldraförening som heter Treklangen som hjälper till vid olika arrangemang. Vill du veta mer om den så kan du kontakta Kulturskolans expedition som förmedlar kontakten med deras ordförande.

Kultur- och fritidsförvaltningen