Kulturskolans läsårstider

Kulturskolans läsårstider är i princip samma som grundskolan. Det som kan skilja är eventuella studiedagar.